Hoe kunt u het beste ventileren?


Goed ventileren bestaat uit 2 delen, een goede luchtafvoer uit de woning en een goede luchttoevoer in de woning.

Een goede luchtafvoer ontstaat door het toepassen van (centrale) mechanische ventilatie. Dit houdt in dat er een centrale afzuigunit (ventilator) in de woning is geplaatst. Deze centrale afzuigunit (ventilator) zorgt door de aanwezige afzuigventielen in de keuken, de badkamer, het toilet (en eventueel nog een aantal andere ruimten) voor de luchtafvoer uit de ruimten c.q. de woning. Deze installatie is te doen gebruikelijk voorzien van een 3 standen bedieningsschakelaar om de gewenste afzuigcapaciteit in te kunnen stellen. Een goede luchttoevoer kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van de eventueel aanwezige raamroosters, steekraampjes of via een centrale ventilator (in dit geval wordt er dan gesproken over gebalanceerde mechanische ventilatie met warmte terug winning, het zogeheten WTW-systeem). Bij aanwezigheid van raamroosters voor de luchttoevoer dient er voor gezorgd te worden dat deze roosters goed schoon zijn, anders wordt de doorlaat te gering om voldoende lucht de woning in te krijgen. Bij toepassing van het zogeheten WTW-systeem wordt de lucht door de aanwezige ventielen in de woonkamer en de slaapkamers, gefilterd en iets verwarmd, de woning ingeblazen.


Belangrijk in alle bovengenoemde situaties is dat de aanwezige mechanische ventilatie installatie frequent gereinigd wordt. Dit geldt voor zowel de centrale ventilator als het kanaalwerk en de ventielen. En dan waarschijnlijk wel het meest belangrijk, de aanwezige ventielen dienen goed luchttechnisch ingeregeld te zijn. Want de juiste, vereiste, luchthoeveelheden kunnen alleen gehaald worden als de ventielen ingeregeld zijn.

Direct in contact met VSNN komen

0598 - 453 633