Over TH. Huizenga VentilatieService Noord Nederland

Meer dan 35 jaar ervaring in ventilatie


VentilatieService Noord Nederland is een jong bedrijf met 35 jaar ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden en aanbrengen van mechanische ventilatie installaties in bestaande woningbouw en kleine utiliteit (zoals kantoorpanden, partycentra, medische praktijken en dergelijke) in de Noordelijke provincies. Daarnaast brengen wij gedegen advies uit op dit gebied.

De ervaring is sinds 1985 opgebouwd bij het enige in het Noorden gesitueerde bedrijf dat gespecialiseerd was in het aanbrengen en onderhouden van mechanische ventilatie installaties in de woningbouw en kleine utiliteit. Binnen dat bedrijf zijn alle benodigde disciplines (van ontwerp tot operationele aansturing) doorlopen met als hoogtepunt het mogen opzetten van een eigen vestiging binnen het inmiddels overgenomen bedrijf.


Binnen deze vestiging bestonden de werkzaamheden uit het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, aanleggen van ventilatie-installaties en het herstellen van rookgasafvoersystemen (met bijbehorende dakuitmondingen) in bestaande woningen (zogeheten renovatiewerkzaamheden).

De ervaring die hiermee is opgedaan is meegenomen naar VentilatieService Noord Nederland. Door deze ervaring en de kennis opgedaan in 35 jaar, kunnen wij de werkzaamheden verrichten met hoogwaardige kwaliteit. Daarnaast heeft deze ervaring er ook toe geleid dat VentilatieService Noord Nederland bij een aantal grote renovatieprojecten de werkzaamheden als hoofdaannemer uitvoerde.