Mechanisch ventilatiesysteem

De mogelijkheden zijn:

Kleine onderhoudsbeurt mechanische ventilatie


Geadviseerde frequentie is
3 of 4 jaar, hierbij worden de hiernaast genoemde werkzaamheden verricht:


Vrijblijvende offerte
 
 • reinigen en controleren van de motorwaaiers;
 • reinigen van het inwendige van de ventilator;
 • controle van de kanaalaansluitingen op de ventilator;
 • droogreinigen van de afzuig- en inblaas-ventielen, defecte of extreem vervuilde afzuigventielen kunnen tegen een geringe meerprijs vervangen worden;
 • controle van de bedieningsschakelaar op juiste werking, bij draadloze bedieningsschakelaars kan indien nodig tegen een kleine meerprijs de batterij vervangen worden;
 • het luchttechnisch inregelen van de installatie, zodat de vereiste luchthoeveelheden, voor zover mogelijk, weer gehaald worden;
 • borgen en markeren van de ventielen zodat de ventielen altijd weer op de juiste plek teruggeplaatst kunnen worden;
 • opmaken van een rapportage voorzien van de uitgevoerde werkzaamheden en de gemeten luchthoeveelheden;
 • uitleg over het juiste gebruik van de installatie en het afgeven van een bewonershandleiding.
 • reinigen en controleren van de motorwaaier;
 • reinigen van het inwendige van de ventilator;
 • controle van de kanaalaansluitingen op de ventilator;
 • reinigen van het afvoerkanaalwerk in de woning middels een flexibele as met roterende borstel en industriële stofafzuiging met HEPA-filter.
 • droogreinigen van de afzuigventielen, defecte of extreem vervuilde afzuigventielen kunnen tegen een geringe meerprijs vervangen worden;
 • controle van de bedieningsschakelaar op een juiste werking, bij draadloze bedieningsschakelaars kan indien nodig tegen een kleine meerprijs de batterij vervangen worden;
 • het luchttechnisch inregelen van de installatie, zodat de vereiste luchthoeveelheden, voor zover mogelijk, weer gehaald worden;
 • borgen en markeren van de afzuigventielen zodat de ventielen altijd weer op de juiste plek teruggeplaatst kunnen worden;
 • opmaken van een rapportage voorzien van de uitgevoerde werkzaamheden en de gemeten luchthoeveelheden;
 • uitleg over het juiste gebruik van de installatie en het afgeven van een bewonershandleiding;
 

Grote onderhoudsbeurt mechanische ventilatie


Geadviseerde frequentie is
6 of 8 jaar, hierbij worden de hiernaast genoemde werkzaamheden verricht:


Vrijblijvende offerte