WTW ventilatiesysteem

De mogelijkheden zijn:

Kleine onderhoudsbeurt WTW ventilatie


Geadviseerde frequentie is iedere 2 jaar, hierbij worden de hiernaast genoemde werkzaamheden verricht:


Vrijblijvende offerte

 
 • reinigen en controleren van de motorwaaiers;
 • reinigen van het inwendige van de ventilator, de warmtewisselaar en de condensafvoer;
 • controle van de kanaalaansluitingen op de ventilator;
 • vervangen van de filters (incl. achterlating van standaardfilters, zodat u 2 jaar vooruit kunt);
 • droogreinigen van de afzuig- en inblaas-ventielen, defecte of extreem vervuilde afzuigventielen kunnen tegen een geringe meerprijs vervangen worden;

 • controle van de bedieningsschakelaar op juiste werking, bij draadloze bedieningsschakelaars kan indien nodig tegen een kleine meerprijs de batterij vervangen worden;
 • het luchttechnisch inregelen van de installatie, zodat de vereiste luchthoeveelheden, voor zover mogelijk, weer gehaald worden;
 • borgen en markeren van de ventielen zodat de ventielen altijd weer op de juiste plek terug geplaatst kunnen worden;
 • opmaken van een rapportage voorzien van de uitgevoerde werkzaamheden en de gemeten luchthoeveelheden;
 • uitleg over het juiste gebruik van de installatie en het afgeven van een bewonershandleiding.
 • reinigen en controleren van de motorwaaiers;
 • reinigen van het inwendige van de ventilator, de warmtewisselaar en de condensafvoer;
 • controle van de kanaalaansluitingen op de ventilator;
 • reinigen van het afvoerkanaalwerk in de woning middels een flexibele as met roterende borstel en industriële stofafzuiging met HEPA-filter;
 • vervangen van de filters (incl. achterlating van standaardfilters, zodat u 2 jaar vooruit kunt);
 • droogreinigen van de afzuig- en inblaas-ventielen, defecte of extreem vervuilde afzuigventielen kunnen tegen een geringe meerprijs vervangen worden;
 • controle van de bedieningsschakelaar op juiste werking, bij draadloze bedieningsschakelaars kan indien nodig tegen een kleine meerprijs de batterij vervangen worden;
 • het luchttechnisch inregelen van de installatie, zodat de vereiste luchthoeveelheden, voor zover mogelijk, weer gehaald worden;
 • borgen en markeren van de ventielen zodat de ventielen altijd weer op de juiste plek terug geplaatst kunnen worden;
 • opmaken van een rapportage voorzien van de uitgevoerde werkzaamheden en de gemeten luchthoeveelheden;
 • uitleg geven over het juiste gebruik van de installatie en het afgeven van een bewonershandleiding.
 

Grote onderhoudsbeurt WTW ventilatie


Geadviseerde frequentie is iedere 6 jaar, hierbij worden de hiernaast genoemde werkzaamheden verricht:


Vrijblijvende offerte