Zakelijk

Wat wij voor u kunnen betekenen:

1.


Advies & onderzoek

VentilatieService Noord Nederland verzorgt de inspectie van uw woningbezit, voor het in kaart brengen van de aanwezige installaties. Deze informatie kan als doel hebben om een plan van aanpak te maken voor het opzetten van een meer-jaren onderhoudsplan.

Dit plan heeft als doel om gedurende een periode voor u de kosten van onderhoud en vervanging inzichtelijk te brengen. Tevens kunnen wij hierin aangeven wat mogelijkerwijs kostenbesparingen en/of kwaliteitsverbeteringen kunnen zijn. Naast bovengenoemde advisering kunt u ons ook inschakelen bij problemen op het gebied van alle soorten mechanische ventilatie installaties. Wij doen controle luchtmetingen in de nieuwbouw en bij renovaties; verrichten camera-inspecties; doen rookproeven en kunnen uw huurders goed helpen bij het oplossen van hun ventilatieproblemen.

2.


Onderhoud

VentilatieService Noord Nederland is gespecialiseerd in het onderhouden van alle soorten mechanische ventilatie installaties in de woningbouw en kleine kantoorpanden.

Deze werkzaamheden worden op een door jarenlang beproefde wijze uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een flexibele reinigings-as met een roterende borstel voor het losmaken van de vervuiling in de kanalen en een professionele stofzuiger (voorzien van een HEPA-filter) voor de afvoer van alle vrijgekomen vervuiling. Na het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden wordt de installatie luchttechnisch ingeregeld en geregistreerd, de ventielen worden geborgd en gemarkeerd en er wordt uitleg gegeven aan de bewoners hoe de installatie het beste gebruikt kan worden. Naast bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden kan VentilatieService Noord Nederland ook alle storingen op het gebied van ventilatie voor u oplossen. Alsmede het individueel of complex-matig vervangen van de aanwezige ventilatoren en accessoires. Wij leveren alle fabricaten die op de Nederlandse markt leverbaar zijn en kunnen u in deze een goed advies aanbieden.

3.


Renovatie

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij van VentilatieService Noord Nederland als één van de besten voor u de aanwezige ventilatie installaties renoveren en optimaliseren, zodat de installaties weer aan de geldende eisen voldoen.

Ook kunnen wij voor u een geheel nieuwe installatie in de woning(en) aanbrengen en daarbij alle bijkomende werkzaamheden verzorgen zodat u er verder geen werk van heeft.

4.


Rookgasafvoer

VentilatieService Noord Nederland kan tevens inspecties voor u uitvoeren aan de rookgasafvoerkanalen en dakuitmondingen die aanwezig zijn in woningen en daarbij een advies maken voor eventuele aanpassingen of vervangingen.

De aanpassingen en vervangingen kunnen tevens door ons voor u uitgevoerd worden, hierbij kunnen ook weer alle bijkomende werkzaamheden door ons verzorgd worden.
Alle werkzaamheden die VentilatieService Noord Nederland voor u uitvoert voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard, waarbij met name rekening gehouden wordt met een grote mate van klanttevredenheid bij de bewoners.